dyspraxia.gr Headline Animator

Κάντε enter στο dyspraxia.gr

Τετάρτη, 18 Ιουλίου 2007

Δίαβασε το γρήγορα μπορείς.

Απίστευτο και όμως αληθινό!!!

Το ξέρετε πως ο εγκέφαλος δεν συλλαβίζει γράμμα γράμμα αλλά απλώς διαβάζει τη λέξη στο σύνολο?

Σνφμύωα με μια έυρενα στο Πιοηναπιμετο του Κμτρπιαίζ, δεν πεαίζι ρλόο με τι σριεά ενίαι τοθοπεμετενα τα γταμάμρα σε μια λξέη, αεκρί το πώτρο και το ταελείτυο γάμρμα να ενίαι στη στωσή θσέη. Τα υλοπιόπα μροπούν να ενίαι σε τχίυεας θίέεσς και μροπετίε να δαβαιάεστε τις λιεξές χρωίς πλβημόρα. Ατυό γνίταει γαιτί ο απρώνθονις εκέγλφοας δεν δαεβζιάι γάμρμα γάμρμα κθάε λξέη αλλά τη λξέη σαν σνύλοο.

Ατίπτσυεο, ε;

Διαβάστε εδώ ολόκληρο το άρθρο

Παρασκευή, 13 Ιουλίου 2007

Ασπεργκερ ή αυτισμός υψηλής λειτουργικότητας

Το σύνδρομο Αsperger πήρε το όνομά του από τον Αυστριακό παιδίατρου Ηans Asperger . Ο Asperger, το 1944, παρατήρησε μια ομάδα παιδιών και εφήβων τα οποία, παρόλο που είχαν πολλά θετικά χαρακτηριστικά, όπως υψηλό επίπεδο ανεξάρτητης σκέψης και ικανότητα για, εξαιρετικά επιτεύγματα, δυσκολεύονταν ν' ανταποκριθούν κοινωνικά, και παρουσίαζαν δυσκολίες στην κοινωνική χρήση του λόγου, καθώς και επαναληπτικές - στερεοτυπικές συμπεριφορές και εμμονές με συγκεκριμένα αντικείμενα. Το σύνδρομο αγνοήθηκε για χρόνια από τους ειδικούς και μόλις το 1981 η Lorna Wing με ένα άρθρο της παρουσίασε παιδιά με παρόμοια χαρακτηριστικά και δημιούργησε ένα νέο πεδίο ερευνών που τα τελευταία χρόνια έχει διευρυνθεί σημαντικά και έχει βοηθήσει στην κατανόηση. Στην άκρη του φάσματος βρίσκονται τα άτομα με το Σύνδρομο Άσπεργκερ, τα οποία έχουν περιορισμένες δυσκολίες προσαρμογής, αλλά μπορεί να διαθέτουν εξαιρετικά χαρίσματα. Εικάζεται ότι ο Μπιλ Γκειτς της Microsoft (ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου), ο Αϊνστάιν, και ο Νεύτων μπορεί να ανήκουν στην κατηγορία ατόμων με Άσπεργκερ. Το σύνδρομο Ασπεργκερ είναι μια νευρολογική αναπτυξιακή διαταραχή που συνοδεύει το άτομο για όλη του τη ζωή.
Διαβάστε εδώ ποιο είναι το προφίλ ενός ατόμου με σύνδρομο Ασπεργκερ, ποια είναι η προσέγγιση στη δυσκολία, ποια είναι τα διαγνωστικά κριτήρια του συνδρόμου και ποίοι είναι οι στόχοι της θεραπετικές παρεμβάσεις.

Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2007

ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ή ADHD

Το όνομα ADHD προέρχεται από το ακρωνύμιο Attention-Deficit Hyperactivity Disorder (μεταφράζεται "Διταραχή Ελλειμματικής Προσοχής - Υπερκινητικότητας).
Τα υπερκινητικα παιδιά βρίσκονται διαρκώς σε υπερδιέγερση και κίνηση, προκαλούν μονίμως φασαρία και συνήθως παρουσιάζουν εξελικτικές ανωμαλίες
Η διαταραχή αυτή είχε ονομασθεί παλιότερα ελλάχιστη εγκεφαλική δυσλειτουργία(Minimal Brain Dysfunction) και υπερκινητικό σύνδρομο.
Το βασικό χαρακτηριστικό της Διαταραχής(ΔΕΠΥ) είναι η απροσεξία και η υπερκινητικότητα/παρορμητικότητα.
Για να μπει η διάγνωση θα πρέπει κάποια από τα συμπτώματα να έχουν εμφανιστεί πριν την ηλικία των 7 ετών και οι δυσκολίες που προκύπτουν από τη διαταραχή να είναι εμφανείς σε δύο τουλάχιστον περιβάλλοντα (π.χ. στο σπίτι και στο σχολείο).
Διαβάστε εδώ ποία είναι τα αίτια της υπερκικηνητικότητας, ποία είναι τα συμπτώματα που παρουσιάζει το υπερκινητικό παιδί(εξελεκτικές ανωμαλίες, μυικά προβλήματα, μαθησιακές δυσκολίες κλπ), ποίες είναι οι επιπτώσεις να ζει κανείς με ένα υπερκινητικό παιδί και το σπουδαιότερο μάθετε τρόπους για την προσέγγιση στην δυσκολία του παιδίου σας.

Παρασκευή, 6 Ιουλίου 2007

ΑΥΤΙΣΜΟΣ

O όρος Αυτισμός προέρχεται από την λέξη Εαυτισμός και σημαίνει "κλεισμένος στον εαυτό του", σε μια σιωπή που κραυγάζει από άγχοςΟ Αυτισμός είναι η σοβαρότερη μορφή των Διαταραχών Επικοινωνίας, που αποκλείει το παιδί από το περιβάλλον του και το καθιστά 'κωφό' και 'τυφλό' στα γύρω του ερεθίσματα, ανήκει στις Βαρύτατες διαταραχές της Εξέλιξης.0 Αυτισμός εμφανίζεται στην πρώιμη παιδική ηλικία (στους πρώτους 30 μήνες της ζωής). Η συχνότητα του είναι 1: 10.000 γεννήσεις. Τα κορίτσια νοσούν πιο σοβαρά. Τα αυτιστικά άτομα έχουν κανονική διάρκεια ζωής. Ο Αυτισμός είναι σύνδρομο.

Διαβάστε εδώ που οφείλεται ο Αυτισμός, ποια είναι τα πιθανά αίτια του Αυτισμού, ποιες είναι οι πρώιμες ενδείξεις του Αυτισμού, απο τι διαφέρει ο Αυτισμός, με τι μπορεί να συνυπάρχει ο Αυτισμός, ποία είναι τα διαγνωστικά κριτήρια κατά DIM-IV για την αυτιστική διαταραχή, τι ειδικές θεραπευτικές και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις υπάρχουν στον Αυτισμό και τέλος ποία είναι η αντιμετώπιση του Αυτισμού.

Πέμπτη, 5 Ιουλίου 2007

Η αίσθηση της όρασης

Όραση
Ο αμφιβληστρoεiδής του ματιού είναι ένας υποδοχέας οποίος είναι ευαίσθητος στα φωτεινά κύματα του περιβάλλοντος. Το φως ερεθίζει τον αμφiβληστρoειδή έτσι ώστε να αποσταλούν τα οπτικά ερεθίσματα στο ανάλογο κέντρο του εγκεφάλου στο εγκεφαλικό στέλεχος. Αυτά τα κέντρα επεξεργάζονται το ερέθισμα και Το συσχετίζουν με άλλα είδη αισθητηριακών πληροφοριών, ιδιαίτερα αυτών που προέρχονται από τους μυς, τους συνδέσμους και τους ιδιοδεκτικoύς υπoδoχείς. Η ολοκλήρωση του εγκεφαλικού στελέχους σχηματοποιεί την βασική μας αντίληψη για το περιβάλλον και την τοποθεσία των αντικειμένων σε αυτό.

Διαβάστε εδώ πως συμπεριφέρετε το παιδί με ανεπαρκή οπτικό χωρική επεξεργασία, ποια είναι τα προβλήματα στη σχολική απόδοση και τι κάνει το παιδί με οπτική ευαισθησία.

Τρίτη, 3 Ιουλίου 2007

Η αίσθηση της ακοής

Τα ηχητικά κύματα στον αέρα ερεθίζουν τους υποδοχείς στο εσωτερικό αυτί έτσι ώστε να μεταβιβάσει αυτό το ερέθισμα στα ακουστικά κέντρα του εγκεφαλικού στελέχους. Εκεί οι πυρήνες επεξεργάζονται το ακουστικό ερέθισμα, ταυτόχρονα με ερεθίσματα απο το αιθουσαίο σύστημα τους μυς και το δέρμα. Τα κέντρα που οργανώνουν τα ακουστικά ερεθίσματα βρίσκονται πολύ κοντά στα κέντρα των οπτικών ερεθισμάτων του εγκεφαλικού στελέχους, ενώ μεταξύ των δυο πραγματοποιείται ανταλλαγή πληροφοριών. Όπως και με το οπτικό ερέθισμα κάποιες από τις ακουστικές ώσεις ταξιδεύουν σε διαφορετικά μέρη του εγκεφαλικού στελέχους και της παρεγκεφαλίδας για ολοκλήρωση με άλλες αισθήσεις και κινητικά μηνύματα. Οι ακουστικές πληροφορίες, οι οποίες είναι τώρα αναμειγμένες με άλλου είδους Α.Ε ωδεύουν σε άλλα μέρη των εγκεφαλικών ημισφαιρίων.
Διαβάστε εδώ πόσο σημαντική είναι η αίσθηση της ακοής για την αισθητηριακή ολοκλήρωση; Τι προβλήματα μπορεί να παρουσιαστούν όταν η επεξεργασία των ερεθισμάτων από την ακουστική οδό υπερλειτουργεί ή υπολειτουργεί;

Δευτέρα, 2 Ιουλίου 2007

Η ιδιοδεκτικότητα

Η λέξη ιδιοδεκτικότητα αναφέρεται σε αισθητηριακές πληροφοριές που προκαλούνται από σύσπαση και διάταση των μυών και από την κάμψη, την ενδυνάμωση και το τράβηγμα και από την συμπίεση των οστών και των συνδέσμων. Τα sheaths που καλύπτουν τα κόκαλα περιέχουν ιδιοδεκτικούς υποδοχείς. Ο όρος προέρχεται από το λατινικό Ρrοprίοusπου σημαίνει 'Όηe's OWn". Οι αισθήσεις από το ίδιο το σώμα μας συμβαίνει ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της κίνησης, αλλά συμβαίνει επίσης όταν στεκόμαστε ακίνητοι, επειδή οι μυς και οι σύνδεσμοι αποστέλλουν συνεχώς πληροφορίες στον εγκέφαλο σχετικά με την θέση του σώματος. Επειδή υπάρχουν τόσοι πολλοί μυς και σύνδεσμοι το ιδιοδεκτικό σύστημα είναι τόσο μεγάλο όσο και στο απτικό.

Διαβάστε εδώ ποια είναι Χαρακτηριστικά της Ιδιοδεκτικής Δυσλειτουργίας
  • τι κάνει το παιδι με ανεπαρκή αντίληψη σώματος, κινητικό σχεδιασμό, και κινητικό έλεγχο?
  • τι κάνει το παιδί με δυσλειτουργία για τροφοδότηση?
  • τι κάνει το παιδί με στατική αστάθεια?
  • τι κάνει το παιδί με συναισθηματική ανασφάλεια ?

http://dyspraxia.forumotion.com/